Verslag teamvergadering - 2 december 2011

Notulen teamvergadering Spieringen Heren 4 
2 december 2011

Terugblik

Gezamenlijk hebben we terug gekeken naar het afgelopen seizoen en de negatieve en positieve punten genoemd in een rondgang. Het volgende is daarin gezegd:

Negatief

 • opkomst
 • motivatie in bepaalde delen seizoen
 • trainen niet constant genoeg
 • trainingstijd komt niet bij iedereen uit
 • opkomst van 6 = niet trainen
 • communicatie binnen team

Positief

 • leuk team
 • gewonnen prijzen
 • HT race en weekend
 • trainingsaanloop naar de HT
 • er is potentie
 • goede seizoensstart

Vooruitblik

In de discussie over hoe we de negatieve punten kunnen wegnemen kwam als oplossing het competitie roeien naar voren. Door actief aan de kromhoutwhaler competitie deel te nemen blijft het motiverende competitie element (zoals we dat fijn vinden bij bijvoorbeeld MPM) het hele jaar terug komen.

Gedurende het hele jaar blijf je trainen om met regelmaat een wedstrijd te roeien en de krachten te meten met andere teams. Hopelijk blijft hierdoor de trainingsmotivatie en het niveau van de trainingen ook hoog.

Tijdens de wedstrijden weet je hoe de andere boten in het klassement ervoor staan en welke je moet voor blijven, spanning en motivatie door het hele seizoen heen!

Verder bleken een aantal van ons met frustraties een deel van het seizoen te hebben geroeid, over bijvoorbeeld de trainingstijd. Afgesproken is om dit soort dingen gewoon met het team door het seizoen heen te delen, tijdens de vergadering bleken we hier prima over te kunnen praten dus laten we dat vooral door het seizoen heen blijven doen.

Wie gaan er door

Een aantal van ons hadden twijfels over het wel of niet blijven roeien komend jaar. Met het vooruitzicht op verbetering van trainen en motivatie gaan de meeste komend seizoen weer door met roeien. Alleen Noel heeft aangegeven te stoppen, maar dat is omdat zijn interesse is afgenomen.

De nieuwe roeiers die er afgelopen jaar zijn bijgekomen blijven graag doorgaan waardoor we voldoende mensen hebben om een team te vormen komend seizoen.

Competitie roeien

Nadat duidelijk was geworden wie er door gaan met roeien is er een rondgang geweest over wie voor zijn om komend seizoen competitie te gaan roeien. Iedereen bleek hier voor te zijn dus besloten is om komend seizoen te gaan deelnemen aan het kromhoutwhaler klassement. Johan ga wel aan 1x per week te kunnen trainen, en graag een keer een wedstrijd roeit maar niet alle wedstrijden zal kunnen roeien.

Trainingsavonden

Na een lange discussie over de trainingsavonden is er uitgekomen dat we op de maandag en woensdag blijven trainen. Wel is afgesproken om de zaterdag voor een wedstrijd te trainen zodat we dan overdag kunnen roeien en een goede afstand kunnen trainen. De woensdagtraining in die week vervalt dan. De exacte trainingstijd spreken we nog af voor begin van seizoen.

Wedstrijden

Door te kiezen om het kromhoutwhaler te roeien staan de wedstrijden ook direct vast. Als buitenlandse race wordt er bekeken of we dit jaar naar Cork in Ierland kunnen (2 juni 2012).

Stuurman

Sander gaat Carel benaderen met de vraag of hij het wellicht leuk zou vinden om de wedstrijden te sturen en ons wellicht 1x in de week te willen trainen.

Trainingscoördinatoren

Om te zorgen dat de trainingen meer inhoud krijgen waardoor er meer motivatie ontstaat hebben Sebas en Willem voorgesteld om als trainingscoördinatoren te fungeren. Zij zullen een trainingsschema opstellen zodat iedereen voor een training ook weet wat er getraind gaat worden.

Teamcoördinatoren

Koen en Sander zullen ook komend jaar weer teamcoördinatoren zijn voor ons team.

Wedstrijdorganisatie

Zoals afgelopen jaar wordt ook komend seizoen weer afgesproken wie welke wedstrijd qua organisatie voor zijn rekening neemt. Als definitieve wedstrijden bekend zijn zal de indeling worden gemaakt.

Sportschool

Om in de winter ook actief te blijven en voor te breiden op het komend seizoen wordt er afgesproken dat het team naar de sportschool gaat. Sebas kijkt of hij wat met zijn vader kan regelen. (Inmiddels niet meer nodig, het team is elke woensdagavond om 20:00 uur te vinden bij http://www.fitnesscenterweesp.nl).

Drankpot

Dirk-Jan wordt bedankt voor zijn geweldige inzet om de drankpot zo actueel te houden afgelopen seizoen. Dirk-Jan biedt aan om dit komend seizoen weer te doen.

Nieuwe sponsor

De afspraak om 3 jaar in de kleding van onze huidige sponsor Care te roeien loopt af. Dirk-Jan is bezig om een sponsor plan te maken en schrijft diverse potentiële sponsors aan om te kijken of we in nieuwe kleding kunnen starten komend seizoen.

Onderhoud sloepen

Carel zal ons berichten als we aan de gang kunnen met het onderhoud. Het gehele team wordt hieraan geacht mee te helpen. Als iedereen even de handen uit de mouwen steekt is het zo gedaan en kunnen we aan het bier. Aan het begin van het seizoen zal onze sloep opnieuw gesleept worden.

Contributie

De contributie zal voor aanvang van het seizoen overgemaakt moeten worden. Vooralsnog is dat 125 euro voor het jaar. Nadat tijdens ledenvergadering/coordinatoren vergadering bedrag voor 2012 is afgesproken wordt dit met het team gecommuniceerd om over te maken.

Sluiting

Na een vergadering van 3:15 uur wordt de teamvergadering afgesloten en proosten we op een mooi nieuw sloeproeiseizoen!

Discussie gestart door Sander Potjer , op 3126 dagen geleden
Je moet lid zijn van deze team voordat je kunt deelnemen aan deze discussie

Onze sponsoren

Ook sponsoren?
Neem contact met ons op!